entrades
Temporada Entrades Serveis Contacte
x

Subscripció newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de les notícies de Teatre Auditori

Política de cookies

El domini www.tasantcugat.cat és propietat del
Teatre-Auditori Sant Cugat
CIF: P5820404A
Av. del Pla del Vinyet, 48
08172 Sant Cugat del Vallès
Núm de Registre Mercantil

El Teatre-Auditori Sant Cugat es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Condicions Generals
L'accés al web és sota responsabilitat exclusiva de l'usuari. Els riscos derivats de la utilització del present lloc web per part de l'usuari seran assumits per aquest.

El Teatre-Auditori Sant Cugat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes,  de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

El Teatre-Auditori Sant Cugat no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.

El Teatre-Auditori Sant Cugat no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Propietat intel·lectual
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del Teatre-Auditori Sant Cugat o dels tercers que n’hagin autoritzat el seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.

L'usuari es compromet a no utilitzar, copiar, reproduir, distribuir, transformar ni modificar els continguts del lloc web, excepte autorització expressa i per escrit del Teatre-Auditori de Sant Cugat.
Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Política de protecció de dades
El Teatre-Auditori Sant Cugat dóna estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris.
El detall de la política de protecció de dades personals ho pot trobar en la nostra política de privacitat.  

Política de Cookies
Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) amb la finalitat de millorar la cerca web, prestar un millor servei a l'usuari i oferir publicitat dirigida propi o de tercers en funció dels hàbits de cerca de l'usuari.
La tipologia i ús de galetes del lloc web es detalla a la nostra Política de cookies 

Jurisdicció
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.